Tanya

Tranholm

Jeg motiverer dig til at tage fat i ‘The Power Inside”, så du kan få det liv du drømmer om og fortjener.

Jeg er Tanya

Jeg er foredragsholder, livsdesigner og coach. Trods en barndom i mistrivsel, præget af misbrug, psykisk vold og overgreb, har jeg fundet the power inside til at bryde den barske sociale arv og blomstre i livet.

Jeg hjælper kvinder, der er vokset op med mistrivsel og misbrug til at finde deres indre styrke og skabe en god fremtid trods svære vilkår.

Det gør jeg bl.a. gennem foredrag og selvcoaching workshops for både udsatte kvinder, foreninger, private og offentlige organisationer og virksomheder, som arbejder med målgruppen.

Foredrag og workshops

Min mission er gennem stærke personlige foredrag og selvcoaching workshops at inspirere og hjælpe både kvinder, pårørende samt foreninger, opholdssteder og personale, der arbejder med målgruppen.

Som deltager får man et særligt indblik i, hvad selvcoaching er, og hvordan selvcoaching og forskellige coping strategier kan bruges som metode til at finde sin indre styrke frem.

”Værdien er uvurderlig for alle sårbare kvinder, der er vokset op med mistrivsel og misbrug, og som ønsker at skabe en bedre fremtid. Ikke mindst fordi redskaberne allerede kan tages i brug fra dag ét.”

Mine foredrag tager udgangspunkt i min egen transformation fra selvhad til selvindsigt og indre styrke, og hvordan jeg aktivt bruger redskaberne i mit liv.

Selvcoaching workshops tager udgangspunkt i deltagerne, og hvordan deltagerne gennem selvcoaching og coping strategier kan transformere deres selvbillede og skabe det liv og den fremtid, de drømmer om.

Alt for mange børn i Danmark vokser op i et hjem, hvor misbrug, overgreb og omsorgssvigt har et fast greb om familiedynamikken. I et næsten to timers emotionelt og fagligt relevant oplæg, fastholder Tanya samtlige studerendes fulde opmærksomhed. Gennem et retrospektivt perspektiv på barndommen og ungdommen med alkoholisme, overgreb og vold, bliver hendes opvækst fortalt med en stemme, som tydeligt viser at barndommens oplevelser sætter spor, men at man gennem miljøpåvirkninger og egen kontinuerlige kamp med indre dæmoner, kan løsrive sig fordommens lænker.
Tanyas historie og oplæg er et håb for dem, som nu kæmper med egne dæmoner samt en faglig inspiration for de professionelle, som i deres arbejde måske møder et barn eller en ung, som hvis fremtidige livsglæde og identitetsforståelse, potentielt afhænger af dette interpersonelle møde.
Tommy T. Jensen

Cand.pæd.pæd.psyk. DUEK, Underviser og Studievejleder, Institut for Pædagoguddannelse, PAU Københavns Professionshøjskole

Alle kvinder fortjener en god fremtid – uanset hvilken fortid de har

Ved skillevejen mellem ung og voksen begynder mange sårbare kvinder så småt at se og turde tro på, at livet kan gå i flere retninger. At de selv har mulighed for at træffe nogle valg, som kan være afgørende for deres fremtid. Og at de valg ikke behøver at være baseret på den negative fortælling om sig selv, de har med sig fra barndommen. De begynder at tro på, at de, ligesom andre kvinder, også fortjener en god fremtid.

De søger inspiration og viden om hvordan, de skal gribe det hele an, så de kan blive heltinden i deres eget liv og skabe det liv og den fremtid, de drømmer om. Og det er netop dét, som jeg med mine foredrag og selvcoachingworkshops kan hjælpe sårbare kvinder med. Fordi alle kvinder fortjener en god fremtid – uanset hvilken fortid de har.

”Tanya viser med overbevisning, at sårbarhed og styrke er to sider af samme sag. Hun er et lysende eksempel på, at det ER muligt at bryde den sociale arv og skabe det liv og den fremtid, man drømmer om, uanset hvilken fortid og fortælling, man bærer på.”

Derfor skal du booke mig

Som foredragsholder og coach møder jeg kvinder fra målgruppen i øjenhøjde med tillid, omsorg og forståelse, så de går fra foredraget med større motivation og konkrete redskaber til at finde deres indre styrke frem og skabe et godt liv.

Jeg giver pårørende og personale indblik i, hvordan livet ses gennem særlig udsatte kvinders øjne, så de bedre kan forstå udsatte kvinders handlingsmønstre, og hvordan de som pårørende eller personale kan hjælpe og støtte kvinderne til selv at skabe det liv, de drømmer om.

”Hun brænder for at hjælpe flere kvinder til at finde deres indre styrke, stolthed og troen på sig selv efter en opvækst domineret af mistrivsel og misbrug. Gennem sin egen gribende fortælling, viser hun vejen og redskaberne til et godt liv, fuld af håb, drømme, selvkærlighed og stærke relationer”

Book stærke personlige foredrag og selvcoaching workshops med Tanya her: