Sugardating – er det et problem?

  Sugardating. Er det luksusdates med sex? Et gråzoneparforhold? Unge kvinders eksotiske fritidsjob? Eller slet og ret prostitution?

  Holdningerne er mange, fakta er få.

  Fra mit udsigtspunkt er de menneskelige konsekvenser ved sugardating imidlertid så store, at de ikke skal lægges i en syltekrukke til forskerne bliver enige med sig selv. Vi vil gerne se den – forskningen. Men vi kan ikke vente på den mere. Der er brug for en meget synlig debat om “gråzonen”.

  Jeg har set – og mærket – hvad det gør ved mennesker på langt sigt at vi sælger os selv i disse ulige forhold. Og jeg ved af egen erfaring, at den store del af regningen står til betaling så langt ude i fremtiden, at det slet ikke bliver en del af overvejelserne for de unge kvinder (og drenge/mænd), som i situationen lader sig friste af hurtige penge, lækre ting, gode middage og gyldne løfter. De kan helt enkelt ikke overskue de menneskelige konsekvenser, som sugardating har på langt sigt.

  For nylig læste jeg i en artikel om en tidligere prostitueret, som valgte sugardating frem for prostitution, fordi hun derved mente, at hun selv var herre over, hvem hun ville være sammen med, hvornår og hvordan. Og hun kunne selv styre udenom seksuelle ydelser, lød det. Kvinden var nu begyndt at undervise andre i at være den perfekte Sugarbabe og at undgå så mange faldgruber som muligt på vejen.

  Men præcis den antagelse om “egen fri vilje” vil jeg gerne bringe op. Er der tale om “fri vilje” i så ulige et forhold? For sugardating er på alle måder ulige – i alder, erfaring, økonomi og/eller ståsted i livet. 

  Hvilket udgangspunkt har Sugarbaben for at træffe et valg? Er hun bevidst om fortrængningsmekanismer, erkendelsesprocesser og det perspektiv, som lurer i fremtiden, hvis hun vælger denne vej?

  Mit svar er nej. For jeg har stået der selv. Og jeg ved, nu, hvor jeg er nået ud i den fremtid, som den uerfarne Sugardater ikke kan se, at her vælter det ud med ting og sager som eksempelvis senfølger efter seksuelle overgreb, skyld, skam og en selvopfattelse, som konstant udfordres, hvis man skal kunne overleve i den.

  Vi kan skubbe det foran os, altså følgerne heraf. Men med så tung en bagage er et crash uundgåeligt. Det handler alene om, hvornår det kommer.

  Så jeg vil stærkt opfordre til, at vi ikke lade disse udsatte unge i stikken og venter… Vi skal tale med dem om det, og vi skal debattere de her problematikker. Også selv om forskningen ikke er “klar”.

  Jeg var udsat for seksuelle overgreb da jeg var i alderen mellem 9 og 12 år. Jeg blev adspurgt af en voksen om der foregik noget forkert hos denne (overgrebs)mand og mit svar var NEJ. Det var farligere og mere uoverskueligt at sige Ja der foregår noget og derved blive i det, end Nej, og heri ligger problematikken. Åndehuller kan have store omkostninger.

  Det skal blive meget lettere at sige nej. Fordi man er på et oplyst grundlag og har talt med nogen om det. Og hvis det virker lidt svært, så kan jeg anbefale at tage udgangspunkt i nedenstående lister med fristelser og konsekvenser ved sugardating. 

  Hvad er den umidelbare værdi/gevinst ved at indgå i SD?

  • Et Rush – adrenalinkick
  • At blive valgt til
  • Kompliment
  • Det føles som en leg man selv har kontrollen over (denne er vigtig)
  • Det tænder noget seksuelt, og stiller et umiddelbart behov
  • Man bliver set
  • Det er hurtige penge, gaver – ikke at forveksle med Nemme penge, for der er intet nemt ved dem. 

  Bare husk, at det er en selvopfyldende profeti. Grænserne rykkes hurtigere end du når at opdage det, behov og ønsker stiger ligeså hurtigere end gaver og penge kommer ind.

  Konsekvenserne:

  • Mistillid
  • Jalousi
  • Stress
  • Lavt selvværd
  • Frygt/angst
  • Objektifisering – jeg er værd hvis jeg får noget tilbage af værdi, jeg er værd for det jeg gør og for sådan jeg ser ud, ikke for hvem jeg er i mig selv som menneske.
  • Psykisk mistrivsel
  • Skam
  • Forkerthed
  • Ensomhed og meget mere.

  Danmarks og Europas største forskningsprojekt om Sugardating sponsoreret af Velux Fonden med 5. mio. skal stå færdig den 31/12-2021. Indtil da kan vi hver især tage stilling til hvilket ansvar vi kan tage som samfund og individer.